ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę i montaż mebli  w ramach projektu pn „Szkolna Akademia Kompetencji”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie_Ofertowe

Załączniki_nr_1_oraz_4_do_ZO.docx

Baza_Konkurencyjności