ZAPYTANIE OFERTOWE

Na realizację usługi transportowej dla uczestników projektu pn „Szkolna Akademia Kompetencji” uczniów szkół podstawowych w Kamieńcu, Piotrkowie, Dąbrównie, woj. warmińsko-mazurskie. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności. Postępowanie znak: ZO/FRWiM/24/2017

Zapytanie_ofertowe

Załączniki nr 1a, 1b, 1c, 4, 5-_w_wersji_edytowalnej

Baza_konkurencyjności