Wg rozdzielnika

Dotyczy: Postępowania znak: ZO/FRWiM/29/2018 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności na: realizację usługi transportowej dla uczestników projektu pn „Szkolna Akademia Kompetencji” uczniów szkoły podstawowej w Jawtach Wielkich, woj. warmińsko-mazurskie.

Pismo_z_dnia_07.11.2018r.

Baza_konkurencyjności