Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowanie znak ZO/FRWiM/25/2017 na dostawę sprzętu elektronicznego dla uczestników projektu pt. „Szkolna Akademia Kompetencji”  szkół podstawowych w Kamieńcu, Piotrkowie, Jawtach Wielkich, Lubnowy Małe, Byszwałdzie, Rumienicy, Rożentalu, Dąbrównie, Grabowie-Wałdykach i Sampławie, woj. warmińsko-mazurskie.

Pismo_z_dnia_23.11.2017r.

Baza_konkurencyjności