Wg rozdzielnika

Dotyczy:  Postępowania znak: ZO/FRWiM/26/2018 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności:na realizację usługi szkoleniowej dla nauczycieli z 10 szkół powiatu iławskiego i ostródzkiego (Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich, Kamieńcu, Piotrkowie, Lubnowy Małe, Byszwałdzie, Rumienicy, Rożentalu, Dąbrównie, Sampławie oraz Grabowie-Wałdykach)  w ramach  projektu „Szkolna Akademia Kompetencji”, woj. warmińsko-mazurskie.

Pismo z dnia 06.03.2018r.

Baza konkurencyjności.