Postępowanie znak: 1/ZO/AP/FRWiM/2018

                              ZAPYTANIE OFERTOWE
Na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn: „Utworzenie żłobka Akademia Puchatka w Fijewie”.

Zapytanie Ofertowe

Załącznik 1 i 3 do ZO

Załącznik 4 do ZO

Baza konkurencyjności