Postępowanie znak: 2/ZO/AP/FRWiM/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn:  „Utworzenie żłobka  Akademia Puchatka w Fijewie”.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 i 3

Załącznik nr 4

Baza konkurencyjności