Fundacja Rozwoju
Warmii i Mazur

Chcemy, by szkoła uczyła odpowiedzialności za siebie i innych, uważności i współdziałania.
Dlatego wspieramy i łączymy całą społeczność szkolną. Razem wprowadzamy nowoczesne metody pracy. Pomagamy wychodzić poza schematy w nauczaniu, uczeniu się i szkolnych relacjach.
Bo jaka edukacja, taki świat.