Postępowanie znak ZO 6/JS/FRWIM/2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na realizację usługi transportowej dla uczestników projektu „Jestem SOBĄ w mojej szkole”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe

Załączniki w wersji edytowalnej

Baza_konkurencyjności

 

Szkolenie w dniach 26-27 kwietnia 2019 r. ZAPRASZAMY!

Szkolenie autorskie twórczyni metody!

TRENER:Dorota Dziamska*

*Autorka terapii Edukacja Przez Ruch (EPR). Jest jedną z najbardziej znanych i doświadczonych metodyczek nauczania w Polsce oraz twórczynią licznych pomocy pedagogicznych dla nauczycieli i książek z materiałami edukacyjnymi dla dzieci.

Formularz złoszeniowy - szkolenie Edukacja Przez Ruch

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę pomocy edukacyjnych i materiałów biurowych dla uczestników projektu „Jestem SOBĄ w mojej szkole”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe

Załączniki_w_wersji_edytowalnej

Baza_Konkurencyjności

Wg rozdzielnika

 Dotyczy: postępowanie znak 4/JS/FRWiM/2019 na realizację usługi cateringowej dla uczestników projektu „Jestem SOBĄ w mojej szkole”. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 2020, RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Pismo z dnia 22.01.2019r.

Baza konkurencyjności

 

 

Postępowanie znak ZO 10/AkP/FRWiM/2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę książek - pomocy dydaktycznych dla uczestników projektu „Aktywny Przedszkolak”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe

Załączniki w wersji edytowalnej

Baza konkurencyjności

Postępowanie znak ZO 2/JS/FRWIM/2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na realizację usługi transportowej dla uczestników projektu „Jestem SOBĄ w mojej szkole”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe

Załączniki w wersji edytowalnej

Baza konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na realizację usługi polegającej naprowadzeniu zajęć dodatkowych z robotyki dla dzieci przedszkolnych w ramachprojektu „Aktywny Przedszkolak”.Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe

Załączniki w wersji edytowalnej

Postępowanie znak ZO 8/AkP/FRWiM/2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i sprzętu elektronicznego dla uczestników projektu „Aktywny Przedszkolak”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie Ofertowe

Załączniki_w wersji edytowalnej

Baza konkurencyjności

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowanie znak 1/JS/FRWiM/2018 na realizację usługi szkoleniowej dla nauczycieli szkół AZPO w Fijewie , SP w Byszwałdzie i SP w Rumienicy, w ramach projektu „Jestem SOBĄ w mojej szkole”.

Pismo_z_dnia_13.11.2018

Baza konkurencyjności

 

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Postępowania znak: ZO/FRWiM/29/2018 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności na: realizację usługi transportowej dla uczestników projektu pn „Szkolna Akademia Kompetencji” uczniów szkoły podstawowej w Jawtach Wielkich, woj. warmińsko-mazurskie.

Pismo_z_dnia_07.11.2018r.

Baza_konkurencyjności

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Postępowania znak: 7/AkP/FRWiM/2018 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności na:realizację usługi transportowej dla uczestników projektu pn.  „Aktywny Przedszkolak”

Pismo_z_dnia_07.11.2018r.

Baza konkurencyjności

 

 

Postępowanie znak: ZO/FRWiM/29/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na realizację usługi transportowej dla uczestników projektu pn „Szkolna Akademia Kompetencji” uczniów szkół podstawowych w Jawtach Wielkich, woj. warmińsko-mazurskie. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie_ofertowe

Załączniki_w_wersji_edytowalnej

Baza_konkurencyjności

Postępowanie znak ZO 7/AkP/FRWiM/2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na realizację usługi transportowej dla uczestników projektu pn.  „Aktywny Przedszkolak”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie Ofertowe_

Załączniki w wersji edytowalnej

Baza_konkurencyjności

 

Postępowanie znak 1/JS/FRWIM/2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na realizację usługi szkoleniowej dla nauczycieli szkół AZPO w Fijewie, SP w Byszwałdzie i SP w Rumienicy, w ramach projektu „Jestem SOBĄ w mojej szkole”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie_ofertowe

Załączniki w wersji edytowalnej

Baza_konkurencyjności

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: 6/AkP/FRWiM/2018 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 na:realizację usługi szkoleniowej dla nauczycieli 5 przedszkoli w ramach  projektu „Aktywny Przedszkolak”,  województwo warmińsko-mazurskie. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Pismo z dnia 22.10.2018r

Baza konkurencyjności

 

Postępowanie znak 6/AkP/FRWiM/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na realizację usługi szkoleniowej dla nauczycieli 5 przedszkoli w ramach  projektu „Aktywny Przedszkolak”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie_ofertowe

Załączniki_w_wersji_edytowalnej

Baza_konkurencyjności

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowanie znak ZO/FRWiM/28/2018 na realizację usługi cateringowej dla uczniów  projektu „Szkolna Akademia Kompetencji” ze szkół: Szkoła Podstawowa w Dąbrównie, Szkoła Podstawowa w Grabowie Wałdykach, Szkoła Podstawowa w Sampławie woj. warmińsko-mazurskie.

Pismo_z_dnia_04.10.2018r.

Baza_konkurencyjności.

 

Wg rozdzielnika

 Postępowania znak: 5/AkP/FRWiM/2018 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności na:realizację usługi transportowej dla uczestników projektu pn.  „Aktywny Przedszkolak”

Pismo_z_dnia_02.10.2018

Baza konkurencyjności

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowanie znak 4/AkP/FRWiM/2018 na realizację usługi polegającej na dostawie autorskich programów zajęć pozalekcyjnych dla dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych FRWiM w ramach projektu „Aktywny Przedszkolak”.

Pismo_z_dnia_24.09.2018r.

Baza_konkurencyjności

Postępowanie znak ZO 5/AkP/FRWiM/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na realizację usługi transportowej dla uczestników projektu pn.  „Aktywny Przedszkolak”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe

Załączniki do ZO w wersji edytowalnej

Baza_konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na realizację usługi cateringowej dla uczniów  projektu „Szkolna Akademia Kompetencji” ze szkół: Szkoła Podstawowa w Dąbrównie, Szkoła Podstawowa w Grabowie Wałdykach, Szkoła Podstawowa w Sampławie woj. warmińsko-mazurskie”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie_ofertowe

Załączniki w wersji edytowalnej

Baza_konkurencyjności

 

Postępowanie znak ZO 4/AkP/FRWiM/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na realizację usługi polegającej na dostawie autorskich programów zajęć pozalekcyjnych dla dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych FRWiM w ramach projektu „Aktywny Przedszkolak”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie Ofertowe_

Załączniki w wersji edytowalnej

Baza_konkurencyjności

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: ZO 3/AkP/FRWiM/2018prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 na usługę polegającą na prowadzeniu zajęć z robotyki oraz zajęć z tańca nowoczesnego dla  dzieci w Przedszkolu w Kamieńcu, Przedszkolu  Majka w Iławie oraz Przedszkolu  Akademia Małych Zuchów w Fijewie w ramach  projektu„Aktywny Przedszkolak” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego  na lata 2014-2020, RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Pismo unieważnienie

Baza konkurencyjności

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: ZO 1/AkP/FRWiM/2018prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017, na realizację usługi polegającej na dostawie autorskich programów zajęć pozalekcyjnych dla dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych FRWiM w ramach  projektu „Aktywny Przedszkolak” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego  na lata 2014-2020, RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Pismo_z_dnia_28.08.2018r.

Baza konkurencyjności

Postępowanie znak ZO 3/AkP/FRWiM/2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na realizację usługi polegającej na prowadzeniu zajęć dodatkowych z robotyki oraz zajęć z tańca dla dzieci przedszkolnych w ramach  projektu „Aktywny Przedszkolak”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe

Załączniki w wersji edytowalnej

Baza konkurencyjności