Zapytanie_ofertowe_doradztwo__24_03_2017_ZO/FRWiM/7/2017

Baza_konkurencyjnosci.pdf

Uniewanienie_zapytania_ofertowego_ZO/FRWiM/5/2017.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na realizację usługi cateringowej dla 154 uczniów  projektu „Szkolna Akademia Kompetencji” ze szkół: Gimnazjum w Dąbrównie, Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach, Zespół Szkół w  Sampławie, woj. warmińsko-mazurskie”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

 

Zapytanie_ofertowe_catering_16_03_2017.pdf

Baza_konkurencyjnosci.pdf

 

Pismo_z_dnia_15_03_2017.pdf

 

Baza_konkurencyjnosci_cateringu-niewanienie.pdf

Harmonogram wsparcia dla  Projekut Szkolna Akademia Kompetencji Nr umowy o dofinansowanie Nr RPWM.02.0201-28-0180/16-00

  1. Szkoła Podstawowa w Rożentalu,
  2. Zespół Szkół w Sampławie,
  3. Zespół Szkół w Grabowie- Wałdykach,
  4. Szkoła Podstawowa w Byszwałdzie,
  5. Szkoła Podstawowa w Lubnowy Małe,
  6. Szkoła  Podstawowa w Piotrkowie,
  7. Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich,
  8. Szkoła Podstawowa w Kamieńcu,
  9. Szkoła Podstawowa w Rumienicy,
  10. Gimnazjum w Dąbrównie.

Harmonogram_wsparcia.pdf

Modyfikacja treści zapytania ofertowego.pdf

Baza konkurencyjności.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu ZO/FRWiM/3/2017 na realizację usługi transportowej dla uczestników projektu pn „Szkolna Akademia Kompetencji” uczniów Szkoły Podstawowej w Kamieńcu oraz Gimnazjum w Dąbrównie, woj. warmińsko-mazurskie. Pismo z dnia 07.03.2017r.

Zapytanie ofertowe na realizację usługi doradztwa zawodowego oraz usług psychologa dla 30 Uczestników projektu pn „Akcja Aktywizacja w Powiecie Nowomiejskim”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

zapytanie_ofertowe_doradztwo__07_03_2017.pdf

Baza_konkurencyjnoci_doradztwo.pdf

Pismo_07_03_2017.pdf

Baza_konkurencyjnoci.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE Na realizację usługi cateringowej dla 154 uczniów  projektu „Szkolna Akademia Kompetencji” ze szkół: Gimnazjum w Dąbrównie, Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach, Zespół Szkół w  Sampławie, woj. warmińsko-mazurskie”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

zapytanie_ofertowe_catering_pdf

Baza konkurencyjności. pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na realizację usługi transportowej dla uczestników projektu pn „Szkolna Akademia Kompetencji” uczniów Szkoły Podstawowej w Kamieńcu oraz Gimnazjum w Dąbrównie, woj. warmińsko-mazurskie.

Zapytanie_Ofertowe-_transport

Zaczniki_nr_1a_i_1b_4_i_5_do_zapytania_ofertowego_3_w_wersji_edytowalnej.docx

Baza konkurencyjności. pdf

Zapraszamy dzieci i rodziców na szczególne wydarzenie organizowane z myślą o przedstawieniu założeń i działalności nowej placówki edukacyjnej, która powstaje w Lubawie.

 

 

Zapytanie ofertowe - Doradztwo zawodowe

 

Zapytanie ofertowe doradztwo17_02_2017.pdf

Baza konkurencyjności.pdf

Publikacja Baza Konkurencyjności- Odpowiedź na pytanie

zapytanie ofertowe doradztwo- odpowiedź

zapytanie ofertowe doradztwo/Publikacja_baza_odpowiedzi.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu ZO/FRWiM/1/2017 na realizację usługi transportowej dla uczestników projektu pn „Szkolna Akademia Kompetencji” uczniów szkół podstawowych w Kamieńcu, Piotrkowie, Jawtach Wielkich, Lubnowy Małe, Byszwałdzie, Rumienicy, Rożentalu, Gimnazjum w Dąbrównie oraz Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach i Sampławie, woj. warmińsko-mazurskie. Pismo z dnia 15.02.2017r.

Zapytanie_ofertowe

Załaczniki_

Baza_konkurencyjności_

Zapraszamy na Ferie z Fundacją


Ferie 2017 z Fundacją


DROGI RODZICU - Wystarczy jeden telefon – ZAPISZ  SWOJE DZIECKO SIĘ JUŻ DZISIAJ !!!
Zapraszamy dzieci i młodzież na bezpłatne  kreatywne  warsztaty edukacyjne.

 

 „Akcja  Aktywizacja w Powiecie Nowomiejskim”

Projekt „Akcja  Aktywizacja w Powiecie Nowomiejskim” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (subregion elbląski), Priorytet 10. Regionalny rynek pracy, Działanie 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia.


Projekt skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia, w tym osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, bez pracy, zarejestrowanych w urzędzie pracy – bezrobotnych oraz biernych zawodowo, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.
Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 30 osób ( 10 Kobiet i 20 Mężczyzn) w Subregionie Elbląskim w powiecie nowomiejskim, dzięki uczestnictwu w kompleksowym programie na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, w tym należących do przynajmniej 1 określonej grupy (długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach, niepełnosprawnych, powyżej 50 roku życia, kobiet) przez okres 18 mies.

Osoby uczestniczące  w projekcie zostaną objęte kompleksowym wsparciem, które ma im pomóc  w podjęciu zatrudnienia. Uczestnicy będą mogli skorzystać z takich form jak: wsparcie personalne, szkolenia/kursy za które otrzymają  stypendium, indywidualne pośrednictwo pracy, staż zawodowy.
Nabór do projektu rozpocznie się od 16.01.2017 roku i potrwa do 28.02.2017 roku. Rozpatrzenie wniosków i ogłoszenie listy rankingowej nastąpi do 10 marca 2017 roku. Po 10 marca 2017 roku rozpocznie się realizacja projektu.
Celem zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić Formularz rekrutacyjny, Deklarację uczestnictwa, Oświadczenie Uczestnika Projektu o przetwarzaniu danych osobowych.


Biuro projektu mieści się w:
Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur ul. Gdańska 10 lok.8 14-200 Iława
tel: 89 648 76 69
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumenty do pobrania:

FORMULARZ REKRUTACYJNY
OŚWIADCZENIE DANE OSOBOWE
REGULAMIN
OŚWIADCZENIE BIERNY ZAWODOWO
 

 

"Spotkanie z Suszem i okolicami"

Dnia 12.06.2016 r. obył się pierwszy etap projektu realizowanego przez Fundację Rozwoju Warmii i Mazur pt. "Spotkania z Suszem i okolicami".

Projekt jest finansowany przez Gminę Susz w ramach zadania "Organizacja zajęć, wycieczek, warsztatów tematycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Susz w zakresie poznawania walorów krajobrazowych, kulturowych i historycznych".

Dzięki wsparciu Gminy Susz dzieci w wieku 5-7 lat z Publicznego Przedszkola w Suszu oraz Niepublicznego Przedszkola w Kamieńcu wzięły udział w wycieczce tematycznej pn "Spotkanie z Suszem". Wycieczkę poprowadził Optyś, który w bajkowy sposób zaprezentował dzieciom miasto Susz. Dzieci otrzymały liczne nagrody, foldery regionalne, a także mogły uczestniczyć w wybijaniu monet. Wycieczka przepełniona była atrakcjami. Podczas Dni Susza dodatkowe wrażenia zapewniła dzieciom Szkoła Podstawowa w Kamieńcu rozstawiając namiot pełen niespodzianek. Wszystkie maluchy mogły wziąć udział w zabawach z animatorami (zabawa z chustą, puszczanie baniek, malowanie twarzy itp.).Obydwie imprezy doskonale się uzupełniały za co należą się wielkie podziękowania dla Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur, Szkoły Podstawowej w Kamieńcu oraz Gminy Susz !!!

18.06.2016 r. w Szkole Podstawowej w Kamieńcu odbył się kolejny etap projektu.

Sobotni dzień upłynął pod tytułem "Spotkania z Napoleonem". Dzięki wsparciu gminy dzieci wzięły udział w warsztatach techniczno - plastycznych, wycieczce do ruin pałacu prowadzonej przez samego Napoleona, animacjach oraz ognisku. Wydarzeniu towarzyszył również "Dzień eksperymentu" organizowany przez Fundację Rozwoju Warmii i Mazur oraz Szkołę Podstawową w Kamieńcu. Dzięki dodatkowej inicjatywie dzieci mogły pojeździć konno, a także wcielić się w rolę małego Einsteina. Jedno jest pewne !!! Wszyscy bawili się wspaniale za sprawą atrakcji przygotowanych przez organizatorów.

Dziękujemy wszystkim dzieciom za udział w projekcie !!!

 

Dnia 2 maja 2016 biuro Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur będzie

NIECZYNNE !!!

UWAGA SZKOLENIA !!!